RENDEZÉSI TERVEK
width="170"
Belterületi szabályozási terv Külterületi szabályozási terv
Környezetalakítás, közművesítés, hírközlés Helyi építési szabályzat
Településszerkezeti terv Örökségvédelmi terv
Környezetvédelmi program Heresznye - Település Arculati Kézikönyv (2017)
Helyi Esélyegyenlőségi Program (2019-2023)