IPARI TELEPEK
width="170"
Heresznye Község Önkormányzatánál nyilvántartásba vett ipari tevékenységet folytató telepek